Fredrick Shoo – ”trädbiskopen” som kämpar för miljön

Text: Joanna Lindén-Montes och Mikko Pyhtilä, Finska Missionssällskapet

Ledande biskop för Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka, Fredrick Shoo, besöker missionsfesten och kyrkodagarna i Åbo. Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka har cirka 6,5 miljoner medlemmar och är världens näst största lutherska kyrka, efter Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Kyrkan har en stark roll i det tanzaniska samhället, där cirka 40 procent av hälsotjänsterna produceras av kyrkan. Kyrkan driver också läroverk, allt från förskolor till universitet. Församlingarna erbjuder många typer av diakoniarbete och når de fattigaste och mest utsatta i samhället.

Skyddar skogen

Biskop Shoo har fått smeknamnet ”trädbiskop”. Han är speciellt känd för att kämpa för miljöfrågor. Han för fram kyrkans samhälleliga ansvar och påminner om att miljöskydd är viktigt och relevant också för kyrkan.

”Klimatförändringen, som främst drabbar den fattiga befolkningen i fattiga länder, till exempel Tanzania, är en stor utmaning för kyrkan”, säger biskop Fredrick Shoo.

Biskopen säger att speciellt miljön i hans hemtrakt kring Kilimanjaro har förändrats mycket. Skogarna har krympt på grund av det ohållbara jordbruket och torka.

Biskopen har speciellt lagt märke till hur de snöbeklädda bergstopparna i Kilimanjaro har krympt och helt hotar att försvinna.

Som präst har Fredrick Shoo valt att lyfta fram sin oro för miljön och klimatförändringen. ”Jag talar om hur viktigt det är att skydda skog och plantera träd. När jag predikade första gången om plantering av träd, började många prästvänner ifrågasätta om man inte borde predika mera om Gud. Men vi har getts en klar uppgift att skydda skapelsen.”

”Allt kommer från naturen. Vår mat, vårt vatten, madrasserna vi sover på, luften som vi andas. När vi planterar träd, får vi också inkomst, till exempel frukter och möjligheter att driva biodlingar.”

”I Tanzania lyssnar människorna på de religiösa ledarna och kyrkan når varje vecka en stor massa. Förändring är möjligt!”

Biskopen har också bett alla skriftskolelever i stiftet plantera tio träd och ta hand om dem. När han besöker församlingarna i stiften planterar han träd och uppmuntrat församlingarna att ta itu med miljöfrågor. Många ortsbor har blivit inspirerade och börjat arbeta för miljön. Nu driver till exempel kyrkans miljögrupper egna plantskolor där de driver upp trädplantor.

”Fåglarna har återvänt till de områden där skogen börjat växa tillbaka”, säger Janet Shoo, biskopens fru.

Biskop Fredrick Shoos medverkan i missionsfesten:

Lördagen 20.5 klockan 9: ”Nådens kyrka”, biskop Martin Modéus, ledande biskop Fredrick Shoo från Tanzania och Åbo svenska församlings barnkör.

Lördagen 20.5 klockan 13: "Nåd som växer" – ett samtal inspirerat av de växande kyrkorna på södra halvklotet med missionär Maria Westerling och ledande biskop, teologie doktor Fredrick Shoo från Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. 

Kyrkodagarnas program ordnas på hotell Radisson BLU Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo.

Plantera hoppets träd i Tanzania

Under reformationens jubileumsår 2017 utmanar Finska Missionssällskapet församlingar och alla som vill främja hållbar utveckling att plantera träd i Kishapu, Tanzania. Församlingarna kan stöda trädplanteringen ekonomiskt. Sällskapets lokala samarbetspart i Tanzania sköter om planteringarna.

– Följderna av klimatförändringarna syns redan i Kishapu. Torkan är ett stort problem. Genom trädplantering binds växthusgaserna och dessutom minskar risken för erosion. Detta förbättrar levnadsförhållandena för invånarna. Lokalbefolkningen vill ha tillbaka skogen där de bor, berättar Mikko Pyhtilä, Finska Missionssällskapets missionär i Tanzania. Han följer upp trädplanteringen och rapporterar till Finska Missionssällskapet.

Finska Missionssällskapet bidrar också till trädplanteringsprojektet. Genom att plantera träd i Kishapu kompenserar sällskapet för de utsläpp av växthusgaser som uppstår då de anställda reser i arbetet.

Alla kan delta i trädplanteringskampanjen genom att köpa en etisk gåva i form av en trädplanta för 5 euro. Mer info på www.etiskgåva.fi

Finska Missionssällskapet stöder Tanzania

Tanzania är en stat i Östafrika med över 50 miljoner invånare. Trots de senaste årens utveckling är Tanzania enligt FN fortfarande ett fattigt land som ligger långt nere på skalan över human utveckling. Det största problemet är den snabba befolkningstillväxten, som bidrar till att antalet människor som lever i extrem fattigdom fortsätter att växa.

I Tanzania hör cirka tio procent av befolkningen till den lutherska kyrkan. Kyrkan växer kraftigt och för stöd av Finska Missionssällskapet, bland annat för arbetet bland ungdomar, kvinnor, barn samt utbildning för kyrkans anställda och lärare.

05/18/17

Biskop Fredrick Shoo och Janet Shoo från Tanzania deltar i missionsfesten i Åbo 19-21.5. Foto: Joanna Lindén-Montes