Missionsfest i ny tappning 2016: Heldagsseminarium i Ekenäs 14.5

Den 14 maj bjuder Finska Missionssällskapet in till missionsfest i Ekenäs i form av ett heldagsseminarium med temat "på flykt", i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

Miljontals människor är på flykt idag – från krig, förföljelse, fattigdom och katastrofer, men också från Gud. Hur kan kyrkan trygga dessa personers människovärde och ge dem nytt hopp? Hur kan vi förhindra att nya flyktingkriser uppstår? Hur kan du delta i detta arbete? Bland annat dessa frågor aktualiseras vid seminariet.

Dagen inleds klockan tio i Ekenäs församlingshem och avslutas med en kvällsmässan klockan 18.30 i Ekenäs kyrka. På programmet finns både föredrag, samtal i mindre grupper och paneldiskussioner. Fritt deltagande i alla programpunkter. Se hela programmet här.

Anmälan fram till 9 maj

Anmälningar med tanke på maten tas emot av pastorskansliet i Ekenäs per telefon (019) 2411 060 vardagar kl. 9-13 eller per e-post ekenasnejdens.forsamling@evl.fi. Sista anmälningsdag är 9.5.2016.

Missionsfesten i ny tappning

Missionsfesten håller på att genomgå en förnyelse. Finska Missionssällskapet vill fortsätta att samla missionsintresserade kring Jesu missionsbefallning och aktuella teman, men i år upplägget blir lite annorlunda, tidpunkten en annan och programmet komprimeras så att allt ryms på en dag.

Följ Missionsfesten på Facebook: https://www.facebook.com/missionsfest/

MEDVERKANDE

Teologiedoktor Svante Lundgren är docent i judaistik vid Åbo Akademi, Mellan­östern­expert och ansvarig för utbildning och publikation vid Assyriska riksförbundet i Sverige.

Heidi Juslin-Sandin är programchef vid Finlands Röda Kors och involverad i arbetet med asylsökande.

Pastor Rolf Steffansson är vice verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet och direktör för sällskapets utrikesarbete. Han har själv varit missionär i Tanzania.

Pastor Pia Kummel-Myrskog är chef för Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete utomlands och har själv arbetat i Venezuela.

Filosofiedoktor Pia Rinne arbetar som utbildare i global fostran. Hon är den tredje generationen i sin familj som arbetar för Finska Missionssällskapet och har ett förflutet som missionärsbarn.

Ann-Katrin Store är avdelningsskötare vid Vasa Centralsjukhus och har mångårig erfarenhet av mission i Senegal. Senast ansvarade hon för att bygga ett sjukhus.

Monica Cleve är kaplan i Ekenäsnejdens församling och har bott många år i Egypten.

Anders Lindström är kyrkoherde i Ekenäsnejdens församling.

Välkommen till Ekenäs 14.5.2016!

01/26/16

Teologiedoktor Svante Lundgren föreläser vid missionsfesten "På flykt". Han är docent i judaistik vid Åbo Akademi, Mellan­östern­expert och ansvarig för utbildning och publikation vid Assyriska riksförbundet i Sverige. Foto: Assyriska riksförbundet.