Österbottniska församlingar planterar träd i Tanzania

Ebba-Stina Beukelman, barnledare i Solf församling berättar att församlingens barngrupper kommer att plantera fyra symboliska äppelträd inkommande torsdag 25.5 vid församlingens reformationsfest. "Föräldrarna får samtidigt donera till Finska Missionssällskapets trädplanteringsprojekt i Tanzania", säger Beukelman. 

"Vi uppmanar andra församlingarna att komma med i kampanjen", tillägger hon. 

Beukelman berättade om satsningen vid programpunkten ”Nåd som växer” vid missionsfesten och de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna.

Ledande biskop Fredrick Shoo från evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania lovar att trädplantorna kommer att vattnas ordentligt.

”Skolelever kommer att ta hand om dem. Så mycket som 85 procent av trädplantorna överlever. Myndigheterna i Tanzania är förvånade över att det gått så bra. Landets president besökte oss för att se hur vi ordnat med bevattningen”.

Solf församling är i gott sällskap. Församlingsrådet i Vasa svenska församling har tidigare beslutat att bidra till trädplanteringsprojektet.

Finska Missionssällskapet driver med anledning av reformationens jubileumsår 2017 en trädplanteringskampanj där församlingarna utmanas att plantera träd i Kishapu-området, i Tanzania där torkan är ett stort problem. Genom trädplantering binds växthusgaser och risken för erosion minskar. Träden skyddar vattenkällor och skapar nya utkomstmöjligheter för den fattiga befolkningen.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania har planterat 3,1 miljoner träd kring Kilimanjaro de senaste 11 åren.

Läs mera

Text och foto: Joanna Lindén-Montes

05/20/17

"Vem vattnar träden i Tanzania?", frågar Ebba-Stina Beukelman och får genast svar av biskop Fredrick Shoo, Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka: "Jag ser till att skoleleverna gör det!", svarar han. Foto: Joanna Lindén-Montes


Fredrick Shoo kallas "trädbiskopen". Han har bestämt att alla konfirmander ska plantera minst tio träd och ta hand om dem i två år före konfirmationen. Foto: Joanna Lindén-Montes