Årsmötet

Nästa årsmöte hålls lördagen den 20 maj 2017, klockan 13–16 vid Åbo universitet, Natura-byggnaden, Vattenborgsvägen 5, Åbo

Anmälningarna ska göras senast 30.4.2017. Årsmöteshandlingarna skickas till de anmälda vecka 19. Fullmakterna granskas vid mötesplatsen klockan 11.30-13.

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutande organ som samlas varje år i juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten

Representanter till årsmötet sänds av medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i  Finland. Finska Missionssällskapet har dessutom andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.

  • Har du frågor gällande årsmötet, representanter eller fullmakter? Vänligen kontakta Laura Ahonen, tfn 020 7127 231 eller sänd e-post till vuosikokous@suomenlahetysseura.fi

Församlingar får skicka representanter till årsmötet enligt följande (enligt situationen 1.1.2017):

  • Församlingar med mindre än 15 000 medlemmar: 2 representanter
  • Församlingar med 15 001-30 000 medlemmar: högst 3 representanter
  • Församlingar med över 30 000 medlemmar: högst 4 representanter

Övriga samfundsmedlemmar får sända högst 2 representanter.

 

Anmäl er här

Församlingarnas representanter>

Föreningar och stiftelser>     

Personmedlemmar>

    

Fullmakt för församlingar>

Finska Missionssällskapets stadgar

Kallelse 

Årsmötet 2017 


Årsmötet hålls lördagen den
20 maj 2017, kl. 13–16 vid Åbo universitet, Natura-byggnaden, Vattenborgsvägen 5, Åbo.