MEDIA

Vill du veta mera om Finska Missionssällskapet och Missionsfesten?

Kontakta:

Joanna Lindén-Montes, informatör, Finska Missionssällskapet

tfn 043 8242 150

joanna.linden[at]finskamissionssallskapet.fi

Nyheter

***

Finska Missionssällskapet